Toastmasters IG Wodzislaw Slaski
7th June 19
18:30 – 20:49
Meeting Theme Inspiracja kontra motywacja
Agenda
18:30
Prezes Klubu
2:00
2:30
3:00
18:33
Toastmaster
3:00
4:00
5:00
18:38
Główny oceniający
5:00
5:30
6:00
18:44
Toastmaster
18:54
1st Oceniający przemówienie
1:00
1:30
2:00
18:56
1st Mówca
4:00
5:00
6:00
19:02
1st Pisemna ocena przemówienia
19:04
2nd Oceniający przemówienie
1:00
1:30
2:00
19:06
2nd Mówca
5:00
6:00
7:00
19:13
2nd Pisemna ocena przemówienia
19:15
3rd Oceniający przemówienie
1:00
1:30
2:00
19:18
3rd Mówca
5:00
6:00
7:00
19:25
3rd Pisemna ocena przemówienia
19:27
1st Przerwa
19:37
Prezes Klubu
8:00
9:00
10:00
19:47
Moderator gorących pytań
1:00
1:30
2:00
20:07
Uczestnicy spotkania
1:00
1:30
2:00
20:09
Toastmaster
20:10
1st Oceniający przemówienie
2:00
2:30
3:00
20:13
2nd Oceniający przemówienie
2:00
2:30
3:00
20:16
3rd Oceniający przemówienie
2:00
2:30
3:00
20:19
Uczestnicy spotkania
20:20
Oceniający gorące pytania
2:00
2:30
3:00
20:23
Chronometrażysta
2:00
2:30
3:00
20:26
Gramatyk
2:00
2:30
3:00
20:29
Kontroler płynności
2:00
2:30
3:00
20:32
Oceniający mowę ciała
2:00
2:30
3:00
20:35
Główny oceniający
5:00
6:00
7:00
20:42
Toastmaster
1:00
1:30
2:00
20:44
Toastmaster
20:49
Zakończenie spotkania
Attendance
AneBu, AneBu, kaskor,  
Apologies received