Toastmasters IG Wodzislaw Slaski
22nd November 19
18:30 – 20:44
Meeting Theme Co Ci może dać Toastmasters?
Agenda
18:30
Prezes Klubu
1:00
1:30
2:00
18:32
Toastmaster
adaszw
3:00
4:00
5:00
18:37
Główny oceniający
AneBu
5:00
5:30
6:00
18:43
Toastmaster
18:58
1st Oceniający przemówienie
natcyr
1:00
1:30
2:00
19:00
1st Mówca
MarGrz
Innovative Planning
1. Icebreaker
Jak wydając pieniądze stać się bogatszym?
Deliver a speech on any topic as an introduction to the club using any style that appeals
4:00
5:00
6:00
19:06
1st Pisemna ocena przemówienia
19:08
2nd Oceniający przemówienie
1:00
1:30
2:00
19:10
2nd Mówca
MonGrz
Engaging Humor
2. Evaluation and Feedback - 1
Spójność
Present a speech on any topic
5:00
6:00
7:00
19:17
2nd Pisemna ocena przemówienia
19:19
3rd Oceniający przemówienie
1:00
1:30
2:00
19:22
3rd Mówca
5:00
6:00
7:00
19:29
3rd Pisemna ocena przemówienia
19:31
1st Przerwa
19:41
Moderator gorących pytań
1:00
1:30
2:00
20:01
Uczestnicy spotkania
1:00
1:30
2:00
20:03
Toastmaster
20:04
1st Oceniający przemówienie
natcyr
2:00
2:30
3:00
20:07
2nd Oceniający przemówienie
2:00
2:30
3:00
20:10
3rd Oceniający przemówienie
2:00
2:30
3:00
20:13
Uczestnicy spotkania
20:14
Oceniający gorące pytania
2:00
2:30
3:00
20:17
Chronometrażysta
2:00
2:30
3:00
20:20
Gramatyk
rafwie
2:00
2:30
3:00
20:23
Kontroler płynności
2:00
2:30
3:00
20:26
Oceniający mowę ciała
2:00
2:30
3:00
20:29
Główny oceniający
AneBu
5:00
6:00
7:00
20:36
Toastmaster
adaszw
1:00
1:30
2:00
20:38
Gramatyk
rafwie
20:39
Toastmaster
20:44
Zakończenie spotkania
Attendance
adaszw, AneBu, MarGrz, MonGrz, natcyr, rafwie,  
Apologies received