Biznes Toastmasters Wroclove
27th August 19
18:00 – 19:20
Meeting Theme TBA
Agenda
18:00
Prezes Klubu
18:03
Toastmaster
abialkowska
18:05
1st Mówca
Beata.Ch

.
TBA
5:00
6:00
7:00
18:12
2nd Mówca
sebastian.jarosz
Presentation Mastery
6. Effective Body Language
Ludzie mówią o sobie.
Choose a topic that lends itself to expression through movement and gestures; deliver a speech containing practiced and refined nonverbal communication
5:00
6:00
7:00
18:19
3rd Mówca
5:00
6:00
7:00
18:26
4th Mówca
5:00
6:00
7:00
18:33
Przerwa
18:38
Główny oceniający
1:00
2:00
3:00
18:41
1st Oceniający przemówienie
2:00
2:30
3:00
18:44
2nd Oceniający przemówienie
2:00
2:30
3:00
18:47
3rd Oceniający przemówienie
2:00
2:30
3:00
18:50
4th Oceniający przemówienie
2:00
2:30
3:00
18:53
Mistrz Gorących Pytań
5:00
6:00
7:00
19:00
Oceniajacy mowe ciala
1:00
1:30
2:00
19:02
Kontroler płynności
1:00
1:30
2:00
19:04
Chronometrażysta
19:05
Gramatyk
2:00
3:00
4:00
19:09
Główny oceniający
4:00
5:00
6:00
19:15
Organizator części 1 - witanie gości
19:20
Zakończenie spotkania
Attendance
abialkowska, Beata.Ch, tomeku,  
Apologies received